نامه ای از لندن

من خواننده همیشگی این قسمت سایت BBC فارسی هستم: "نامه ای از لندن " که نویسنده به بیان یکی از تجربه‌های شخصی و یا برداشت‌هایش می‌پردازد که در آنها ابتدا داستانی را بیان کرده و بعد به نقد و تحلیل مسئله اجتماعی و یا فرهنگی مربوط به آن به طور شیوا و آمیخته با امثال و واژگان فارسی می‌پردازد.  داشتم فکر می کردم بخصوص ما ایرانیها همیشه در حال مقایسه کردن هر چیزی با ایران هستیم چقدر باارزش خواهد بود که اگر هر کدام از ما هم از تجربه های روزانه مان یادداشتی داشته باشیم! 

/ 0 نظر / 8 بازدید