جایی به من بدهید 
شاید یکی از میان ما
شب کوچکی از نخستین شادمانی را به یاد آورد.
شب کوچکی که زیر ماه
شب کوچکی کنار چند شعر ساده‌ی روشن
شب کوچکی میان تمام شب‌های دنیا
شبی که ابتدای کلمات بود.

جایی به من بدهید
جایی برای خندیدن
جایی برای خیره شدن.
شب کوچکی از تمام دنیا با من است. (هیوا مسیح)

/ 0 نظر / 15 بازدید