زندگی .....

من عاشق این  قطعه موسیقی هستم . حس زندگی رو داره ٬ یعنی مثل خود زندگی می مونه هم  غم داره هم شادی ٬ هم گریه داره٬ هم خنده ٬ هم فراز دارد هم نشیب  ٬ هم سکوت دارد هم هیجان و تو  فقط باید دنبالش کنی تا به آخر آن برسی ٬  هر وقت این قطعه رو گوش میکنم فکر میکنم باید زندگی رو با موسقیش هر گونه که هست دنبال کنی٬  باید هر قطعه ای از زندگی را خوب بازی کنی ٬ مهم نیست کدوم قسمتش هست ٬ باید تمام سعیت را بکنی که بعدها افسوسش را نخوری  ٬گاهی سکوت لازم است و گاهی فرود ٬  فقط نباید امید و توکل را فراموش کنی که قسمتهای بهتر  هم فرا میرسند....

 اینجا هم اجرای زنده این قطعه

/ 0 نظر / 8 بازدید