از سرزمینهای شمالی

به یاد فیلم "از سرزمینهای شمالی" افتادم جایی پر از برف و اینجا هم دوباره داره برف میاد .  همه جا سفید شده. و حالا در نیمه شب که عروسک قشنگم خوابیده  ما  دور میز آشپزخانه  نشسته ایم و دانه های برف را از پنجره نگاه می کنیم و مقاله می نویسیم و با یک لیوان کاپیچینوی داغ و با این آهنگ زیبا  ( البته همسر جان میگند صداشو کم کن !! ) .....

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
احسان خان

hey Mity joon, nice photo, pls do concentrate on ur articles, haha, i have to finish mine as well but i am playing in ur weblog, take care honey mak mak