کابوس درس و کار ...

هنوزم بعضی وقتها خواب کنکور و امتحان می بینم غالبا هم همراه با استرس و کابوس مانند هست. ولی دیشب برای اولین بار یک خواب خیلی جالب دیدم. چون هفته دیگه یک دانشگاه دعوت شدم تا یک سخنرانی یک ساعته بکنم و هنوز هم آماده نشدم دیشب فکر کنم این خواب رو دیدم. خواب می دیدم دارم میرم اونجا و اول تصمیم گرفته بودم رانندگی کنم ولی وسطهای راه به ذهنم رسید امن نیست خودم رانندگی کنم بعد برگشتم تا با قطار برم ولی وقتی به شهر مورد نظر رسیدم و سخنرانیم شروع شد یادم افتاد لبتابم رو یادم رفته و اسلایدهام عوض شده بودند. خلاصه اینقدر سخنرانیم بد و بی ربط بود که همه پروفسورهای اونجا فکر کردند مسخره اشون کردم و همه جلسه رو ترک کردند. هرچی درخواست کردم یک نفر کامپیوترش رو بهم بده هیچکس قبول نکرد. خلاصه داشتم میرفتم بیرون دیدم یکی از حضار رفته از روی پابمد  صحت مقالاتم رو برسی کنه و داشنتد فکر می کردند فردی با این همه مقاله باید مشکل روحی و روانی داشته باشه که اینطوری سخنرانی کرده. خلاصه خیلی خواب عجیب و خنده داری بود ...

پ.ن : دیدید خوابم تعبیر شد !!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید