# موسیقی
ای وطن ... ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس/ چه سفر ها کرده ایم/ ما برای بوسیدن خاک سر قله ها / چه خطرها کرده ایم/ ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود / خون دل ها خورده ایم/ ما برای آن که ایران خانه خوبان شود / رنج دوران برده ایم / ما برای بوییدن گل نسترن / چه سفر ها کرده ایم / ما برای نوشیدن شورابه های کویر / ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید