# ادبیات_و_شعر
قلبم در کالبدم نمی‌گنجدکالبدم در اتاقاتاقم در خانه نمی‌گنجدخانه‌ام در دنیایمو دنیایم در عالم نمی‌گنجدمنفجر خواهم‌شد. از فرط خشم حرف‌نمی‌رنموگرنه سکوت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید