دارم فکر میکنم ٬ مردم در قدیم که موبایل و اینجورچیزها نداشتند چکار میکردند ٬ امروز هابی جونمون (!!) موبایلشو تو خونه جا گداشته و من کلی از صبح دلم براش تنگ شده !!. تازه دلتنگیت وقتی بیشتر میشه وقتی صبح زود رفتی سر کار و بعد وسط روز  وقتی کیفتو باز میکنی صبحانتو پیدا کنی ٬ بعدم  بیای خونه و ببینی اون آب پرتغال سویایی رو که  فقط تو دوست داری ٬ با بقیه خوراکیهای مورد علاقه ت ٬ تو یخچاله!!  بعضی وقتها لازم نیست آدم عشق و محبتشو بیان کنه ٬ همین کارهای کوچیک کلی ارزش داره ٬ مگه نه ؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید