یادمان باشد که :

 من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم ،

 من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم،

 من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،

 چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است.

 و تو هم به یاد داشته باش: من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را

 خودم از خودم ساخته‌ام،

 تو هم به یاد داشته باش

 منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،

 تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

 لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان

 و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

 و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه

 ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.

 می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.

 می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم ،

 چرا که ما هر دو انسانیم.

 این جهان مملو از انسان‌هاست ،

 پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.

 تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،

 قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.

 دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،

 حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،

 دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم،

 چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،

 نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى،

 من قابل ستایشم، و تو هم......

 یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد به خاطر بیاورى که آن‌هایى که

 هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک

 انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.

 .اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى، نامت را انسانى باهوش بگذار.  - منسوب به مهاتما گاندی

این نوشته زیبا رو تو صفحه فیسبوک یکی از دوستان خواندم. اینجا گذاشتم تا هر از گاهی بخوانمش و به نقابها فکر کنم و اینکه همه انسانیم و جایز الخطا!

/ 2 نظر / 7 بازدید
شهیره

عمیق بود مرسی ________ راستی خوش برگشتین :)

مستی

مثل همیشه قشنگ بود و قابل تامل[گل]