بارانی باید.....

 

همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید ...

 

 باز روشن می شود زود

 

   تنها فراموش مکن این حقیقتی است :

 

    بارانی باید ، تا که رنگین کمانی برآید

 

    و لیموهایی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود

 

و گاه روزهایی در زحمت

 

 تا که از ما ، انسانهایی تواناتر بسازد.

 

خورشید دوباره خواهد درخشید ، زود

 

                                           خواهی دید.

 

 

    "کولین مک کارتی"

 

/ 0 نظر / 9 بازدید