پراکنده ها ....

١- این همه کنفرانس رفتم و سخنرانی کردم از چندین بار در آمریکا بگیر تا کانادا و سوئد و هلند و چک و چند تا هم در انگلیس @ برای هیچ کدوم اون استرسی که الان برای کنفرانس ایران رو دارم نداشتم......

٢- همیشه آرزو داشتم و دارم که یک ساز موسیقی بلد بودم.

٣- هوا دوباره بارانیه و ما نمیتونیم بریم بیرون .

۴- دخترک نازنینم باران بهاریم گل عزیزم ....

۵- این سبد لباس کی از جلوی چشمم دور میشه و لباسهاش اتو شده تو کمد میره..

۶-

/ 0 نظر / 10 بازدید