سه گانه های زندگی

 When the egg breaks by an external power, a life ends
When the egg breaks by an internal power, a life begins
Great changes always begin with that internal power, not the push from outsiders !

سه چیز در زندگی پایدار نیست:  رویاها   موفقیت ها   شانس

سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند:  زمان  گفتار  موقعیت

سه چیز ما را نابود می کنند:   تکبر   زیاده روی   عصبانیت

سه چیز بسیار با ارزشمند در زندگی:   عشق   اعتماد به نفس   دوستان

سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد:  آرامش   صداقت   امید

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است:  تجربه دیروز   استفاده از امروز    امید به فردا

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است:  حسرت دیروز   اتلاف امروز     ترس از فردا

 

 

و نهایتا اینکه : همیشه دلیل شادی کسی باش ، نه شریک شادی او وهمیشه شریک غم کسی باش ، نه دلیل غم او
منبع: از ایمیلهای دریافتی از دوستان که خیلی از خوندنشون لذت میبرم.
/ 0 نظر / 7 بازدید