سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو
سپیده دم آیم مگر تو را جویم بگو کجایی؟

نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم
ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی؟
...


کی رود رخ ماهت از نظرم،
به غیر نامت کی نام دگر ببرم
اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی؟

به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی؟
فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی؟

یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من
دگر چه پرسی ز حال من!!

تا هستم من اسیر کوی تو ام به آرزوی تو ام
اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی؟

به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی؟
فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی؟

عبدالله الفت

بشنوید با آوای دلنشین مهران زاهدی:
www.facebook.com/photo.php?v=154698494636833
/ 1 نظر / 11 بازدید