بر خلاف اینکه خیلی ها از ایمیلهای فورواردی بدشون میاد من یکی دو تا دوست قدیمی عزیز دارم که ایمیلهای خیلی جالب و زیبا و بامحتوایی برام میفرستند. بخصوص یک دوست قدیمی که ازاون سر دنیا در چین هر روز سر یک ساعت خاص برام ایمیل میفرسته و من منتظر ایمیلهاش هستم و اگه چند روز ایمیلی ازش نداشته باشم دلتنگ میشم . تازه مامانم هم طرفدار این ایمیلها هستند و اگه براشون نفرستم زنگ می زنند و میگند چرا برام ایمیل نفرستادی .

حالا این مقایسه زیبا هم درباره آدمها در یک ایمیل اخیر بود:

"آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خودشان را دارند

آدم های کوچک بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های کوچک مسئله ندارند

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند. "

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ف

زیبا بود[گل][گل][گل]