آدم گاهی فقط به یک تلنگر نیاز داره. هنوز چند هفته پیش بود . یکی از مریضهام یک خانم نسبتا مسن خیلی شیک که تازه دوره جدید شیمی درمانی رو شروع کرد بود. موهای کوتاه و خاکستری رنگی داشت که بهش گفتم چقدر بهت میاد. یادم میاد با خودم فکر کردم اصلا به بیمار کنسری نمیخوره @ خاطرم مونده موهاش و چکمه هایUGG  اش . یادم مونده وقتی تاریخ تولدش رو یادداشت می کردم بهش گفتم پس چند هفته دیگه تولدت هست و اونم گفت خدا رو شکر که هنوز اینجا هستم !! امروز اتفاقی درباره اون مریض پرسیدم و گفتند هفته پیش فوت کرده .... زندگی چقدر کوتاه و بی بنیاد است. من هنوز با وازه مرگ نمی تونم کنار بیام و اونو بفهمم . حالا از صبح سرمو انداختم پایین و دارم تند تند کار می کنم و ته دلم می لرزه ! خدایا شکر که سالم هستیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید