حال همه ما خوب است اما تو باور نکن...

سلام
حال همه ما خوب است
ملالی نیست
جز گمشدن گاه به گاه خیالی دور
که مردم به آن شادمانی بی‌سبب می‌گویند
با این همه... عمری اگر باقی بود
طوری از کنار زندگی می‌گذرم
که نه زانوی آهوی بی‌جفت بلرزد و
نه این دل ناماندگار بی‌درمان .... 

"سید علی صالحی"

------------

منتظر " باش ، اما " متوقف " نباش !" تأمل " کن ، اما " معطل " نکن!" صبور " باش ، اما " بی خیال " نباش !" سرسخت " باش ، اما " لجباز " نباش !" ساده " باش ، اما " ساده لوح " نباش !" جسور " باش ، اما " گستاخ " نباش !" شتاب " کن ، اما " شتابزده " عمل نکن !بگو " آره " ، اما نگو "حتما " !بگو " نه " ، اما نگو " هرگز " !

------ 

بخودم هی  باید یادآوری کنم که : "در زندگی همیشه رخداد ها مطابق تصور من نیست، لیکن من به روند زندگی اعتماد دارم که از من حمایت می کند و عالی ترین خیر و صلاحم را به من هدیه می کند، اگر دری بسته شود قطعا درهایی گشوده می شوند..."  و بقول معروف "خدا گر زحکمت ببندد دری ز رحمت بگشاید در دیگری ..."

 -------

اینقدر دلم برای رفتن به خانقاه  تنگ شده ....  یک زمانی عادت داشتم هر یکشنبه عصر با دوستم دوتایی  سوار اتوبوس بشیم و به خانقاه بریم و کلی با آواز و موسیقی دراویش و نوای دف به آرامش برسیم  و کلی هم گریه میکردیم و میخندیدیم و آواز میخوندیم .. یک مدت  کوتاه هم با چند تا از دوستای انگلیسی و اسپانیاییم عادت داشتیم به یک مراکز بودایی  و مراقبه بریم و بقول معروف با مدیتیشن و یوگا به آرامش درونی برسیم.  تو ایران هم که هر وقت خیلی دلتنگ میشدم میرفتم حرم و توی صحن حرم مینشستم و اینقدر به گنبد طلا خیره میشدم و مردم را نگاه میکردم  و به صدای نقاره ها گوش میکردم که به آرامش میرسیدم.  حالا مدتها هست حتی فرصت نمیکنم دعا کنم ...

 

/ 0 نظر / 35 بازدید