دارم یک برنامه نگاه می کنم که زندگی یک خانواده رو که میخواهند از انگلیس به استرالیا مهاجرت کنند بررسی می کند و مهمترین مساله مهاجرت رو مسائل احساسی و خانوادگی و دور شدن از خانواده می داند. دقیقا مثل ما خانواده های ایرانی !!

/ 0 نظر / 8 بازدید