پيدا شدم ، پيدا شدم، پيدای ناپيدا شدم     شيدا شدم، با او بُدم، بی او شدم، ...

/ 4 نظر / 7 بازدید
بلفی

مرسی برای لطفی که به من داري

آوامين

سلام!!! ساده و بی پيرايه و دلنشين.. چسبيد !!!اينجا رو ميگم...يعنی متنهايی برای هيچ...اما واقعا برای هيچ؟؟؟؟!!!!