امان از دست ای خونه های انگلیسی که اینقدر جیر جیر سقفهشون صدا می کنه . با چه زحمتی خانم کوچولو رو شها می خوابونیم و تا یکی از پلها بالا میره با صدای سقف بیدار میشه ....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید