حوصله هيچ کاری رو ندارم ٬  نه کار خونه ٬ نه درس خوندن ٬ نه ورزش کردن ٬ نه هر نوع کار با کامپيوتر شامل ايميل جواب دادن و.... است . حوصله حرف زدن هم ندارم . تلويزيون و فيلم هم نه . حتی حوصله خريد کردن هم ندارم. خيلی بده ٬ نه ؟؟؟اينها علايم خستگيه يا افسردگی يا استرس يا دلتنگی و شايد هم تنهايی ؟؟  هميشه غالبا آخر هفته ها با آقای همسر جان بيرون ميرفتيم. ولی از وقتی درسش شروع شده ٬ آخر هفته ها کار می کنه ٬ وقتی هم خونه هست ٬ بايد مدام درس بخونه و مطالعه کنه و شايد برای همين احساس تنهايی ميکنم. ولی خودمم کلی کار ناتمام خيلی مهم  دارم  . بايد تزم رو تموم کنم . چند تا مقاله ناتمام رو بنويسم. دو تا اتيکال فرم رو به استادم تحويل بدم. يک پروپوزال جديد بنويسم و کلی کار ديگه . ولی انگار فقط دارم وقتم رو تلف می کنم ٬ اين آخر هفته ای اصلا درس نخوندم و اين کلی استرسم رو زيادتر ميکنه .  !! اينطوری نميشه ٬ بايد يک کاری بکنم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید