همه تغیرات حتی آنهایی که به شدت آرزو داشته ایم با اندوه همراه است.زیرا آنچه پشت سر می گذاریم بخشی از خودمان است.باید ابتدا در یک زندگی بمیریم تا سپس بتوانیم به زندگی دیگر وارد شویم....
آناتول فرانس

/ 1 نظر / 9 بازدید