میم مثل مادر ..

 خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن ، که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است. روز مادر مبارک بخصوص مامان عزیز و مهربونم که دلم کلی براشون تنگ شده .

/ 1 نظر / 10 بازدید
شهیره

روز زن بر شما هم مبارک xxx