اترخت

 

 این چند روز کنفرانس ما مهمان دانشگاه و بیمارستان اترخت بودیم. واقعا شهر زیبایی بود ٬ با تاریخی بسیار قدیمی ٬ بناهایی بسیار زیبا و قدیمی٬ کلی کانال و پل ٬ کلی رستوران و کافه های زیبا کنار کانال ٬ کلی دوچرخه و یک عالم فروشگاه های عالی برای خرید !! من چون یک روز قبل از کنفرانس اونجا رسیده بودم ٬ کلی از این فعالیتهای فرهنگی داشتم. کنفرانس هم عالی بود .  میزبانان هلندی هم نهایت تلاش رو کرده بودند که کنفرانس خوبی باشد ! اولین کنفرانسی بود که سه شب مهمانی شام داشت. یک شب در ساختمان زیبا و تاریخی دانشگاه ٬ و یک شب در این موزه ساعتها و آلات موسیقی که خیلی جالب بود و شب اول هم در خود مرکز کنفرانس دانشگاه .  دانشگاه اترخت  که هفتمین دانشگاه اروپا ست ٬ بسیار بزرگ و زیبا است. امیدوارم دوباره یک روز به این شهر مسافرت کنیم.

...

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید