الهی
هرکس از هرچه ندارد مفلس است
و من از هرچه دارم.

الهی
چون حاضری چه جوییم؟
و چون ناظری چه گوییم؟

الهی
...

می بینی و می دانی
و برآوردن می توانی.

الهی
چون همه آن کنی که خود می خواهی
پس از این بنده مفلس چه می خواهی؟

خواجه عبدالله انصاری
/ 0 نظر / 5 بازدید