بسیار مهم است که فقط آن کاری را بکنید که دوست دارید
در این صورت اگر فقیر باشید یا گرسنه و یا در خرابه ای زندگی کنید
باز هم زندگانی کاملی خواهید داشت. و در پایان روزهای عمرتان
از زندگانی خود شاکر خواهید بود.
زیرا همان کاری را انجام داده اید که برای آن به اینجا ـبه این دنیاـ
آمده اید.      ویلیام شکسپیر

/ 1 نظر / 8 بازدید
مامی هانی

من کلمه کلمه این متن رو تجربه کردم واقعا همون بسیار مهم است درسته[نیشخند]