10 Golden Lessons from Einstein

١- من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم
٢- من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم

٣- مردی که بتواند در حالی که دختر زیبایی را می بوسد با ایمنی رانندگی کند، به بوسه اهمیتی را که سزاوار آن هست نمی دهد"
۴-تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیــل به مراتب از دانش مهم تر است

۵-کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمی گیرد

۶-من هیچ موقع در مورد آینده فکر نمی کنم، خودش بزودی خواهد آمد

٧-سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید

٨-دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن

٩-اطلاعات به معنای دانش نیست. تنها منبع دانش تجربه است

١٠-اگر شما قوانین بازی را یاد بگیرید از هر کس دیگر بهتر بازی خواهید کرد

/ 0 نظر / 12 بازدید