پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است

یکی از ترانه های مورد علاقه دوران کودکی من @ امروز اتفاقی یادم آمد .  

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است 

باید خطر کردن سفر کردن رسیدن 

  ننگ است از میدان رمیدن آرمیدن

  چشم از هوس از خورد از آرام بردار

/ 0 نظر / 10 بازدید