زمان را جبران کنید. بصیرت نخوانده را در رویایی والاتر جبران کنید. تی.اس.الیوت


بعضی روزها با خوشی و لذات ساده شکل میگیرند و دیگر روزهای ناخوشایند را جبران میکنند.
دیروز روزی زیبا با همسر جان از چیزهای ساده مسرت بخشی شکل گرفته بود. قدم زدن در کنار رودخانه ٬ پرسه زدن در مغازه های دیدنی و خرید ٬خوردن پنکیگ ٬ یک جکت پوتیوی خوشمزه برای ناهار  ٬ سلانه سلانه راه رفتن در کنار رودخانه و عکس گرفتن ٬ سپس برگشتن به خانه و بعد کباب ماهی درست کردن توی حیاط برای شام  و کلی حرف زدن ٬ و بعد در انتهای شب دوشی آرامش بخش و رفتن به رختخواب با شادمانی .  اگرچه نگرانیهای این روزها در خواب به سراغم میاید......
یک ضرب المثل ایرلندی می گوید : یک چیز خوب که حالا هست بهتر از دو چیز خوب است که در گذشته بودند ٬ یا سه چیز خوب که امکان دارد هرگز پیش نیایند. دیروز نیازی نبود که با حسرت به گذشته فکر کرد و یا نگران حوادثی بود که ممکن است در آینده پیش بیاید.باید فقط به خدا توکل کرد و مطمین بود که خدا کمک خواهد کرد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید