جانمریم چشماتو واکن سری بالا کندر اومد خورشید شد هوا سفیدوقت اون رسید کهبریم به صحرا آی نازنین مریمجان مریم چشماتو واکن منو صدا کنبشیم روونهبریم از خونهشونه به شونه به یاد اون روزها وای نازنین مریمباز دوبارهصبح شد من هنوز بیدارمای کاش میخوابیدم تورو خواب میدیدمخوشه غم توی دلمزده جوونه دونه بدونهدل نمی دونه چه کنه با این همه غموای نازنین مریموای نازنین مریم  .....

محمد نوری عزیز هم درگذشت . اخیرا من هر شب یادش می کردم چون از معدود ترانه هایی که بلدم و باران با اون به عنوان لالایی به خواب میره همن ترانه معروف "جان مریم " هست. تازه یادم بوده تا متن کامل ترانه رو پرینت بگیرم و حفظ کنم تا شعرو کامل برای باران بخوانم.

روحش شاد . ...


/ 0 نظر / 8 بازدید