این روز‌ها که می‌گذرد ٬ شادم....

این روزها که بیشتر وقت آزاد دارم ٬ دوست دارم یک نامه به خودم بنویسم . یک نامه به این روزها که داره می گذره.  نامه ای به آینده ٬ از تجربه روزها و سالهایی که گذشت. از حالا فکر می کنم دلم برای روزهای دانشجو بودن تنگ خواهد شد. به چند سال پیش که فکر میکنم ٬ حس میکنم چقدر فرق کرده ام و طوری دیگر به دنیا و اطرافم نگاه میکنم. نه اینکه عمیق تر شده باشم ٬ اتفاقا حس می کنم در آستانه سی سالگی سطحی تر شده ام.کتابهای ادبی٬ تاریخی و فلسفی کمتر خوانده ام و حتی فکر میکنم نمیتونم به خوبی قدیم صحبت کنم و بنویسم.  انگار هزار سال از روزهای آغاز دوران بیست سالگی گذشته است.  شاید ده سال دیگر قصه این روزهایم برایم عجیب باشد و زندگی را طور دیگری ببینم.

یک عالمه حرف دارم که نمی دونم چطوری بنویسم٬ ولی بر میگردم و این نامه را خواهم نوشت ....

 

/ 0 نظر / 12 بازدید