هویت ؟؟

-از اثرات فرهنگ مخرب غرب اینکه ما ( یعنی من) بسی شیفته این "کدبانوهای مستاصل " شده ایم (و  البته نه همه بازیگرانش) و آرزو می کنیم خانه ای به تمیزی و زیبایی و پرگلی خانه های این محله داشته باشیم و وقتی به اندازه این کدبانوها تا به خودمان برسیم و پولی تا به اندازه آنها لباس بخریم و البته آرزو کنیم مثل آنها  هیچ وقت مستاصل نباشیم و خیلی به مسائل سطحی ننگریم.  -از آرزوهای یک مادر

- و از دیگر اثرات غربی شدن و از دست دادن هویت اینکه فرصت نشد مناظرات انتخاباتی ایران را دنبال کنیم ولی تمام مناظرات انتخاباتی این جزیره مه آلود را دنبال می کنیم و زندگی کاندیداهای اینجا را بسی بهتر از کشور خودمان می دانیم.

- و مهمترین خبر اینکه از فردا ما یک دختر ١.۵ ساله داریم.

- و اینم یک شعر زیبا:

ماییم که ازباده بی جام خوشیم

هرصبح منوریم وهرشام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شما

ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم  

   رومی

 

- رکورد بی ربط ترین نوشته  رو شکستم !!!

/ 0 نظر / 7 بازدید