نگرانیهای روزانه

Our main business is not to see what lies dimly at a distance but to do what lies clearly at hand. -Thomas Carlyle

اینقدر درسیستم دانشگاهی  و البته فکر کنم در تمام دنیا اینقدر درباره پول و حقوق و ارتقا و گرنت ومسائل مالی صحبت میشه که گاهی فکر  میکنم از هدف اصلی که تحقیق هست دور شده ایمو تمام روز کارم شده محاسبات مالی برای تحقیقاتمان. از طرف دیگه همه اخبار و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون مدام در مورد وضعیت اقتصادی و وضعیت منطقه یورو و سکون اقتصادی صحبت میشه که کلی انرزی منفی ایجاد میکنه و با دوستان و آشنایان هم که صحبت میکنی همه درباره قیمت صعودی پوند و دلار صحبت میکنند . خلاصه که دنیا خلاصه شده در مانی !!!و البته نمیگم بده - هیچکس نیست از پول بدش بیاد و همه ما تلاش و فعالیت میکنیم تا وضعیت مالی بهتر و ثبات اقتصادی بیشتری داشته باشیم ولی منظورم اینه که گاهی توجه خیلی زیاد به پول بخصوص در زمینه های تحقیقاتی انسان رو از هدف اصلی که تحقیق هست دور میکند.

وقتی مدرسه میرفتیم همیشه یکی از موضوعهای کلاسیک انشا این بود که "علم بهتر است یا ثروت؟" که البته هیچوقت این موضوع انشا به ما داده نشد ولی فکر کنم هدف این موضوع این بود که همه علم رو ترجیح بدهند و درباره اهمیت علم بنویسند. فکر میکنم اگر حالا به من بگند دراین باره بنویس بنویسم که بجای ترجیح دادن باید راهی بین ارتباط علم و ثروت پیدا کنیم.

همینطوری بی کمی ارتباط  داشتم برگه هامو مرتب میگردم برگه بازنشستگیمو دیدم که نوشته بودم تا سال 2043 باید کار کنم و داشتم فکر می کردم آیا تا 30  سال دیگه همینطوری باید به فکر پول باشیم؟ ولی باز توی ذهنم این غزل حافظ اومد که " رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند  چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند" خلاصه که راهی بجز مثبت اندیشیدن نیست !!!

این روزها شروع کرده ام به خواندن نسخه انگلیسی کتاب مقابله بر اضطرابها از دیل کارنگی که بیش از 60 سال پیش نوشته شده ولی اینقدر به زیبایی نوشته شده که برای تمام زمانها مفید میباشد. فقط عیب نسخه ای که من خریدم و چاپ 1998 هست اینه که خیلی ریز نوشته شده و کلی چشم رو خسته میکنه. این هم یک نوشته شعر گونه زیبا از فصل اول کتاب :

Look to this Day!
For it is Life, the very Life of Life.
In its brief course lie all the
Verities and Realities of your Existence.
The Bliss of Growth,
The Glory of Action,
The Splendor of Beauty;
For Yesterday is but a Dream,
And To-morrow is only a Vision;
But To-day well lived makes
Every Yesterday a Dream of Happiness,
And every Tomorrow a Vision of Hope.
Look well therefore to this Day!
Such is the Salutation of the Dawn! 
- Kalidasa

/ 0 نظر / 11 بازدید