- در مورد آداب مودب بودن در جامعه مدرن یک مقاله میخوندم در شماره اخیر مجله " زن خانه دار".  خیلی نوشته جالبی بود . از همه جالبتر این داستانی بود که درباره سفر پادشاه ایران ناصرالدین شاه در ١٨٧٣ به بریتانیا به دعوت پرنس ولز بود و اینکه شاه ایران اطلاعی از آداب و رسوم غربی نداشته است.  داستان از این قرار است:

"A story is told of the then Prince of Wales inviting the Shah of Persia to a luncheon in 1873. The Shah knew little of Western manners, so when he was served a plate of asparagus he picked up a piece using his fingers, dipped it in the sauce, titled his head back and sucked off the sauce, then threw the asparagus on the floor. Not wanting to humiliate the Shah, the Prince did the same. "

و نتیجه گیری اخلاقی اینکه هر جور که دوست داری باهات رفتار کنند با دیگران برخورد کن ( ضرب المثل فارسیش چیه؟ )

So perhaps manners are really just about treating others how you wish to be treated.

- یک جمله جالب هم خوندم از این خانم باریگر معروف انگلیسی جوان لاملی که من از طرفداراش هستم و  وقتی فکر می کنی خیلی ارزشمند هست:

"If you never get bored, you're not likely to get boring."

- یک تقویم خیلی زیبای دیواری با رنگهای شاد خریده ام. هر صفحه این تقویم درباره آرزوها و رسیدن به آرزوها هست. اسم تقویمش هست: " Always Believe in Your Dreams" . همش دوست دارم و ورقش بزنم و بخونمش و انرزی مثبت بگیرم.

اولین صفحه اش که  سپتامبر ٢٠١٠ است از  نویسنده ای بنام Donna Fargo . هست که یکی دیگه از شعرهاشو  روی اینترنت پیدا کردم و خیلی زیبا و بقول انگلیسیها موتیویشن  به آدم میده اینجا می نویسمشون:

You Can Do Anything
You Believe You Can

Just start somewhere. Resolve to do something.
You might even write out what you want to
accomplish. Then explore what you need to do to
reach you goal, and start doing it, step by step.
It's the same as if you were planning a trip: you
get a map, make your preparations, and then start
traveling the right road.

Don't get "bound up" in any problems that stand
in your way. Do something every day to resolve
them. Trust your instincts. Do one thing at a time.

Remember... if you sow seeds of fear, doubt, panic,
and procrastination, it will most likely work against
you. If you keep doing the same things you're
doing now, you will keep ending up in similar
places to where you are now.

Once you start making progress towards your goal,
you will be magically propelled towards eventual
reward. Just keep listening and taking direction
from inside you. Be patient; your dreams will not
come true overnight. But start now, and go with
love and courage and confidence. Don't be afraid.
You can do anything you believe you can. And
don't forget to keep an open mind and heart to
check yourself along the way.

You can do it! Go for it, and good luck.

~ Donna Fargo ~

و این هم یکی دیگه : 

Within You Is The Strength
To Meet Life's Challenges!

You are stronger than you think,
remember to stand tall.

Every challenge in your life
helps you to grow.

Every problem you encounter
strengthens your mind and your soul.

Every trouble you overcome
increases your understanding of life.

When all your troubles weigh
heavily on your shoulders,
remember that beneath the burden
you can stand tall,
because you are never given
more than you can handle...
and you are stronger than you think.

 

 - و آخرین خبر داغ و مهم روز اینکه دختر من امروز دو سالش شد. مهمونی تولد در مهد کودکش برگزار شد  با یک کیک رنگین کمانی( و مثل همیشه در عکسهای کودکستان غمگین هست !! ولی بجاش اینقدر تو خونه امشب خندوندمش و باهاش بازی کردم که از خستگی از همیشه زودتر خوابش برد ).  یک کیک تولد کوچک هم با کلی وسایل تولد پایین تو آشپزخونه منتظرمون هست تا این آخر هفته یک جشن خانوادگی بگیریم و جشن تولد اصلیشو در اکتبر وقتی مامان و بابا جونش هستند بگیریم. خدایا هزاران مرتبه شکرت که این دختر زیبا رو به ما هدیه دادی @ بزرگترین هدیه الهی ..

/ 1 نظر / 8 بازدید
عطیه

چقدر خوبه که آدم وارد یه وبلاگی بشه و توش از غم و غصه و بدبختی و سیاهی و ... خبری نباشه... عوضش تا متن هارو میخونی کلی انرژی مثبت و فکرهای قشنگ و power بیاد سراغت... ممنونم... واقعا ممنونم... بازم تولد گل قشنگت مبارک...