بر طبق نتایج یک تست شخصیت شناسی من شخصیت قاضی منش دارم. یک شخصیت تاثیر گذار، درون گرا، واقع گرا، متفکر. نوشته :

تو یک تیپ "قاضی" هستی. پیوند تو با درک حقایق و خط مشی تحلیلی تو نسبت به زندگی، در مشکلات پیچیده کمکت میکند و این امکان را به تو می دهد که که بتوانی تصمیم های قاطع و دشواری بگیری که دیگران نمی توانند. ولی اصلاً فکر نکن که بیشتر وقتها مثل آدم رفتار می کنی! تو وسط استدلالهای دیگران می پری و مثل دیوانه ها لجاجت می کنی. کلا زندگی را سخت نگیر و کمی از قلب و احساست کمک بگیر .

اگرچه به نظر بعضی ها کمی مغرور و غیر قابل تحملی، دوستانت می دانند که فرد قابل اعتماد، عمیق و صادقی هستی. با اینکه درون گرا و تا حدی کم حرفی، ولی شخصیتی قوی داری که باعث تحسین دوستان و ترس دشمنانت می شود.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید