عقل در تن، حاکم ایمان بود 

 

که ز بیمش، نفس در زندان بود 

عقل دو عقل است اول مکسبی 

 

که در آموزی، چو در مکتب صبی 

از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر 

 

وز معانی و علوم خوب و بکر 

عقل تو افزون شود بر دیگران 

 

لیک، تو باشی ز حفظ آن گران 

عقل دیگر، بخشش یزدان بود 

 

چشمه‌ی آن، در میان جان بود 

جهد کن تا پیر عقل و دین شوی 

 

تا چو عقل کل، تو باطن بین شوی 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید