مرا گویی کجایی من چه دانم ؟؟

مرا گویی چه می جویی دگر تو   ورای روشنایی من چه دانم
مرا راه صوابی بود گم شد   ار آن ترک خطایی من چه دانم
بلا را از خوشی نشناسم ایرا  به غایت خوش بلایی من چه دانم

(مولانا)

/ 1 نظر / 7 بازدید
تیام

اولین باره که می یام. در ذهنم نوشته ی بکت اومد... به هر حال شاد باشی