چه جورها که کشیدند بلبلان از دی  ٬ به بوی آن که دگر نوبهار باز آید

***   

ای بسا هندو و ترک همزبان

 

ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است

 

همدلی از همزبانی بهتر است

- با این نوشته خیلی موافقم : "بر خلاف آنهایی که معتقدند"غربت" یعنی دوری از وطن؛ من اصلا این نگاه را ندارم.معتقدم ما می توانیم در وطن خود هم غریب باشیم؛غریب تر از هر غریبه ای. و می توانیم در یک کشور خارجی باشیم و احساس دلتنگی و غربت نکنیم، مگر از ندیدن عزیزان و وابستگان خود....به نظرم غربت یا دلتنگی گاهی هم از درون انسانها نشات می گیرد نه از بیرون. "

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید