کاردیف

  بنویسم که خوشبختانه خوابم تعبیر نشد و سخنرانیم خوب پیش رفت. و کلی هم با استقبال مواجه شد.  چقدر هم از این دانشکده زیبا  با امکانات عالیش و  کلی آثار هنری و عکسهای زیبا لذت بردم.  این دپارتمان یا صحیحتر مدرسه school()بسی باعث افتخار اپتومتری است.

توی راه برگشت داشتم فکر می کردم به این مطلب که جایی خونده بودم برای موفق شدن باید خودتو خارج از منطقه ارامشت قرار بدی(Out of comfort zone ) و واقعا هم درست هست بخصوص وقتی یک خارجی هستی! قبلا درباره این موضوع نوشته بودم   بقیشو بعدا مینویسم اگه فرصتی بشه ......

/ 0 نظر / 6 بازدید