هرکجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره ، فکر ، هوا ،عشق، زمین مال من است
چه اهمیت دارند
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت؟

«سهراب سپهری»

/ 1 نظر / 9 بازدید
گمگشته

انتخاب بسيار زيبايی بود... لذت بردم...