A note to myself

 شجاعت به پیش بروید، 
حتی هنگامی که دچار شک و تردید می شوید، 
هنگامی که خسته می شوید ، 
هنگامی که نا امید می شوید، 
شک ها، تردیدها، دودلی ها، خستگی ها، همه گذرا هستند، آنچه باقی می ماند ، مسیری است که پیموده اید،

سعی کنید همواره با شجاعت به پیش بروید ....

 
/ 2 نظر / 22 بازدید
شهیره

:)

A.H. Vahdat

فکر کردم این https://www.youtube.com/user/TheMiro0r به کارت آید. به امیدروزهای بهتر