نظم هماهنگی توکل آرامش !!

 The notes I handle no better than many pianists. But the pause between the notes-- ah, that is where the art resides !! - Arthur Schnabel

و  این درس بزرگی در زندگی است . اگر میخواهیم نتهای زندگی را مثل یک استاد بنوازیم.  اینکه نتهای زندگی را باید یاد بگیری و بنوازی و صدها بار تمرین کنی تا یاد بگیری کجا و چگونه مکث کنی تا به آرامش برسی.  باید یاد بگیری که میان خواسته ها و خوشی ها تعادل برقرار کنی . قدردانی و سپاس را فراموش نکنی  و سادگی و نظم در زندگی. که نظم و هماهنگی احساس امنیت و رضایت خاطر می آورد. و به همین خاطر است که کمترین بی نظمی در کارها اینقدر احساس استرس ایجاد می کند. اینکه سعی کنی آرام باشی و به خدا توکل کنی. آرام مثل یک قطعه ملایم موسیقی . مثل امواج آرام اقیانوس ..... 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید