Wars shapes lives!!!!!!

میدونی چی دردناکه؟ اینکه در حال سرچ کردن یک مقاله جدید می بینی از تکنیک مورد علاقه ات و با هیجان میری بخونیش ولی میفهمی اون مقاله از کشور خودت و از بیمارانی هست که گاز خردل سالها پیش روشون اثر کرده. چهره مصدومین با گاز خردل در جنگ عراق علیه ایران به ذهنت میاد و بعد با خودت فکر می کنی حالا چاپ این مقاله در زندگی این جانبازان چه تاثیری میگذارد؟ چقدر سخته وقتی به بیماران نمی توانی کمک کنی . به یاد "از کرخه تا راین" میافتی. اینجا نزدیک منزل ما موزه جنگ هست و در در ورودی موزه نوشته اند: "Wars shapes lives" و واقعا هم درست است . من اصلا از این موزه با ساختمان عجیب و زیبایش خوشم نمیاید چون حس بدی مثل ترس در وجودم زنده می کند. تمام خاطرات دوران کودکی نسل ما با جنگ آمیخته شده است. حتی خواندن مقالات علمی از جانبازان دوران جنگ این حس نفرت از جنگ را زنده می کند.  

/ 1 نظر / 10 بازدید
نگار

زندگی طغیانی است بر تمام درهای بسته و پاسداران بستگی. هر لحظه ای که در تسلیم بگذرد لحظه یی ست که بیهودگی و مرگ را تعلیم می دهد. لحظه یی ست متعلق به گذشتگان که در حال رخنه کردن است.