ابر و باران و کمی آفتاب ٬ اين حکايت اين روزهای خنک و بارانی تابستان امسال است. اين پرتوهای گرم آفتاب که از پس ابرها گاهگاهی ميدرخشند عجب لذت بخشند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید