زندگی باید کرد
گاه با تلخی راه ،
گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در میان باران
گاه باید خندید با غمی بی‌پایان....

/ 2 نظر / 34 بازدید
سپیده

عالی بوووود ??

A.H. Vahdat

خوش دارم که پست های پر از احساس و مینیمالیست فارق از سیویزیشن مسخره را می بینم. زندگی صحنه یکتای هنر مندی ماست هرکسی نغمه خود خواند از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد به امید روزهای بهتر