دلتنگ صدای اذان ....

از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری :

"الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک وهر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریک .

 

 

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست ؛ دستم گیر که جز تو پناهم نیست .

 

الهی توانائی ده که در راه نیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم . "

--

یک آهنگ زیبا:

--

خسته ام- فکری و جسمی ! فکر کنم به چند روز خانه ماندن و خوابیدن نیاز دارم. زندگی می دود, باید نگهش داشت یا که دورش را کم کرد ! اصلا هیچ وقت من حس کار کردن در این روزهای نزدیک عید را ندارم !

---

 

-

 

--

 

/ 0 نظر / 12 بازدید