برای حذف آدمهای سمی اززندگیتان هرگزاحساس گناه وخجالت و پشیمانی نکنید…
فرقی نمیکند،از بستگانتان باشد یا عشقتان یا یک آشنای تازه…
مجبورنیستیدبرای کسیکه باعث رنج واحساس حقارت در شما میشود جایی باز کنید…
.
جدایی ها تلخند و ازار دهنده!
.
اما از دست دادن کسیکه قدر شما را نمیداند و به شمااحترام نمیگذارد
در حقیقت منفعت است نه خسارت…
هرگز سعی نکنید کسی را متوجه ارزشتان کنید…
اگر فردی قدر شما را نمیداند این یعنی لیاقت شما را ندارد
به خودتان احترام بگذارید و با کسانی باشید که واقعا برای شما ارزش قائلند…

 

/ 0 نظر / 27 بازدید