آرام باش،
حوصله کن،
آب های زودگذر،
هیچ فصلی را نخواهند دید
از ریگ های ته جویبار شنیده ام
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت و گوی باران
بازداشته اند.
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد...

حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد...

" سید علی صالحی"

/ 1 نظر / 18 بازدید
شهیره

به چه زیبا بود آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند دید عجب زیبا بود آفرین به شاعر و ممنون از شما