چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون...

/ 1 نظر / 8 بازدید
میترا

http://www.youtube.com/watch?v=4C_x-MCi0ZQ