از اخبار این روزها اینکه همه عملیات نجات ٣٣ معدنکار شیلیایی را دنبال می کنند که پس از ۶٧ روز از عمق ٧٠٠ متری زمین توسط عملیات ویزه ای خارج شدند.

دیگه اینکه مرضیه خواننده فقید ایرانی هم درگذشت. یکی دو هفته پیش که فیلم زندگی پرویز یاحقی را میدیدم فکر می کردم به اینکه چگونه نسل قدیم موسیقی ایران نظیر بیزن ترقی یکی یکی جاودانه میشوند و امروز هم نوبت خانم مرضیه بود. اگرچه در زندگی خصوصی و دیدگاههایش مخالفان زیادی داشت ولی هیچ شکی به زیبایی و ماندگاری ترانه ها و صدایش نیست.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید