قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

 

   + MT - ۱:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳